S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Elitass s.r.o.
Antona Bernoláka 507/3
Varín, 01303, Slovensko
tel: +421907807173
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 13,50 EUR (350,18 CZK)
skladom
naša cena 13,50 EUR (350,18 CZK)
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


  1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe tovaru z internetového obchodu www.paracord550.sk.

Všeobecné zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právom EÚ.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Elitass s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Žilina, Slovensko, oddelenie:. Sro, vložka číslo: 67649/L

miesto podnikania:

Antona Bernoláka 507/3 , Varín , 01303, Slovenská republika

IČO: 50 819 101

DIČ: 212 049 89 08

Predávajúci nieje platiteľom DPH.

 

Banka a číslo účtu: FIO Banka, a. s. č. ú. 2701219901 / 8330

IBAN: SK0683300000002701219901

BIC: FIOZSKBAXXX

 

E-mail:
info@paracord550.sk

Tel: +421 907 807 173

 

Kupujúcim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy.

Ak Kupujúci, je osoba kupujúca tovar za účelom podnikania, resp. výkonu povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, nevzťahujú sa na neho ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy a záruky a reklamácií týchto Obchodných podmienok.

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku 2. Obchodných podmienok.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka na tovar sa realizuje prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na internetovej stránke Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu Predávajúceho. Každá objednávka je považovaná za záväznú, ak je doručená Predávajúcemu a ak obsahuje všetky potrebné náležitosti, tj. meno a priezvisko resp. obchodné meno Kupujúceho, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt, názov objednávaného tovaru, množstvo, spôsob dodania a platby. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou tovaru, Obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami Predávajúceho platnými ku dňu odoslania objednávky, nákladmi na dopravu tovaru a oboznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

Po odoslaní objednávky Kupujúci obdrží e-mailovú správu s detailom objednávky, ktorá nie je potvrdením objednávky, ale je vygenerovaná automaticky. Kupujúci si vo vlastnom záujme skontroluje správnosť údajov a informácií o objednanom tovare v e-mailovej správe a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktuje Predávajúceho najneskôr však do 24 hodín od prijatia správy. V opačnom prípade Kupujúcemu nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy z dôvodu nekorektných údajov.

Po prijatí objednávky Predávajúci preverí dostupnosť tovaru na sklade a elektronickou formou prostredníctvom e-mailu zašle Kupujúcemu správu o potvrdení prijatej objednávky, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať zákazníka telefonicky pre overenie alebo spresnenie objednávky.

III. Cenové a dodacie podmienky, poštovné a balné

Kupujúci je povinný za objednaný tovar, včas a riadne zaplatiť kúpnu cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

Všetky ceny tovaru sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho. V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu. Akciové ceny tovaru platia len určité časové obdobie alebo do vypredania zásob. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa spôsobu platby dohodnutého v objednávke, a to:

  • bezhotovostným bankovým prevodom na účet Predávajúceho,
  • vkladom hotovosti na účet Predávajúceho,
  • dobierkou,

Po potvrdení objednávky bude Kupujúcemu zaslaný elektronickou formou na kontaktnú emailovú adresu detail objednávky s uvedením konečnej kúpnej ceny tovaru a prepravných nákladov.

Objednávky sú vybavované od 3 do 10 pracovných dní. Tovar je zasielaný poštou na dobierku /platba na účet/, prípadne kuriérom alebo osobne.

Poštovné a balné:

Paypal - 3€

Paypal ČR - 4€

Slovak Parcel Servis ( iba SK odoslanie do 2 prac .dní ) - 5€, zľava 5% na nákup pri voľbe tohto spôsobu prepravy

Slovak Parcel Servis ( iba SK odoslanie do 5 prac .dní ) - 3€, zľava 5% na nákup pri voľbe tohto spôsobu prepravy

Slovenská pošta 1.trieda - 3€

Slovenská pošta 2.trieda - 2€

Zásielka do ČR ( Fio banka ) - 5€

Dobierka - 1€

Prevodom na účet - 0€, zľava 10% z nákupu pri zaplatení prevodom na účet.

Faktúra na kúpnu cenu tovaru, ktorá predstavuje daňový doklad bude priložená k tovaru. Faktúra predstavuje zároveň dodací a záručný list.

Tovar bude zaslaný na adresu Kupujúceho, ktorú Kupujúci uviedol pri registrácii ako adresu dodania.

Objednaný tovar bude zaslaný v lehotách uvedených pri jednotlivých tovaroch, a to skladom do 5 dní (pri tovare skladom), do 5 - 30 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim v závislosti od dostupnosti tovaru, úpravy tovaru alebo jeho parametrov podľa objednávky Kupujúceho. O termíne odoslania tovaru Predávajúcim bude Kupujúci informovaný elektronickou poštou alebo telefonicky.

Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť balíka a pri akýchkoľvek nedostatkoch neprevziať balík. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci deklaruje, že zásielku prevzal neporušenú. Ak zistí po prevzatí zásielky rozdiel medzi tovarom a dodacím listom resp. objednávkou o tejto skutočnosti je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho. Pokiaľ tak Kupujúci neurobí, následná reklamácia nebude uznaná.

4. Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku:

  • e-mailom alebo telefonicky bez udania dôvodu ak objednávka nebola potvrdená Predávajúcim do 24 hodín od jej odoslania. Je potrebné uviesť meno, priezvisko resp. obchodný názov, číslo objednávky resp. popis objednaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt.
  • ktorá bola potvrdená Predávajúcim, no ešte nebola odoslaná Kupujúcemu. Takúto objednávku je možné stornovať e-mailom, kde je potrebné uviesť meno, priezvisko resp. obchodný názov, číslo objednávky resp. popis objednaného tovaru, e-mailový a telefonický kontakt. V tomto prípade je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky preukázateľne a účelne vynaložené náklady súvisiace s objednávkou Kupujúceho.
  • ak Predávajúci nesplnil dodacie podmienky.

Predávajúci má právo stornovať objednávku:

  • ak pri platbe bezhotovostným prevodom alebo vkladom hotovosti na účet nebude celková suma objednávky vrátane poštovného pripísaná na účet Predávajúceho do 10 dní od potvrdenia objednávky.
  • ak sa uvedený tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo ak ho nie je možné dodať v požadovanej lehote. V prípade, že nastane takáto situácia, Predávajúci po zistení daného stavu okamžite kontaktuje Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma vrátená v najkratšom možnom termíne.

O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný elektronickou poštou.

5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať tak, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode.

Podľa platného práva Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní, zašle Predávajúcemu tovar vrátane kópie faktúry. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla Predávajúceho v originálnom balení, kompletný, nepoužitý, nepoškodený. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci realizovať písomnou formou, a zaslať ho poštou spolu s tovarom alebo e-mailom.

Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.

Finančné prostriedky budú Kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním uvedený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak. Na žiadosť Kupujúceho môžu byť peniaze vrátené poštovou zloženkou.

6. Záruka a reklamácie

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

Reklamáciu si môže Kupujúci uplatniť vyplnením reklamačného protokolu a odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými dokladmi poštou na adresu miesta podnikania  Predávajúceho. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis nedostatku. Reklamovaný tovar musí byť kompletný. V prípade rozpletenia náramku, opasku, prívesku záruka zaniká.

Ak uvedené podmienky nebudú riadne splnené, reklamácia nebude uznaná ako oprávnená.

Reklamácie rieši Predávajúci individuálne, s cieľom vyhovieť požiadavkám Kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim.

7. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho len za účelom bezproblémového vybavenia jeho objednávky a zaväzuje sa, že údaje nebudú zneužité ani poskytnuté tretím stranám (s výnimkou Slovenskej pošty alebo prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky).

Od Kupujúceho ako fyzickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefonický a e-mailový kontakt.

Od Kupujúceho ako právnickej osoby Predávajúci zhromažďuje tieto údaje: obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla vrátane PSČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefonický a e-mailový kontakt.

Kupujúci svojou registráciou súhlasí s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu na tieto účely v súlade s platnou právnou úpravou ochrany osobných údajov v platnom znení a deklaruje, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytol ich dobrovoľne.

Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť svoje osobné údaje po prihlásení v sekcii Vlastné konto.

Kupujúci udeľuje svoj súhlas až do odvolania. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov Predávajúcemu a môže tak urobiť písomnou formou alebo e-mailom.

Na našich stránkach využívame remarketingové nástroje, ktoré umožňujú osloviť návštevníkov, ktorí už v minulosti navštívili naše stránky, a zobraziť im relevantné reklamy pri prehliadaní webu alebo vyhľadávaní v službe Google a taktiež zasielať e-mail s aktuálnymi ponukami našich e-shopov. Je to možné vďaka tzv. súborom cookie.

Ako používa spoločnosť google súbory cookie.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Súbory cookie pomáhajú zefektívňovať inzerciu.

Mnoho webových stránok, napríklad spravodajské webové stránky a blogy, patria medzi partnerov spoločnosti Google a zobrazujú svojim návštevníkom reklamy. Práve vďaka súborom cookie nevidíte stále tie isté reklamy, ale vidíte relevantné reklamy na základe predchádzajúcich stránok, ktoré ste navštívili.

Zrušiť používanie súborov cookie spoločnosti Google môžete, keď navštívite stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám.

8. Záverečné informácie

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho www.paracord550.sk a platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

 

 

 

YjMzMm